Dotační programy

Nová zelená úsporám pro rodinné domy

Využijte rozsáhlé oblasti podpory pro všechny příjmové skupiny.

Oblasti podpory

Podpora je určena pro instalace realizované od 1.1.2021 ve výši až 50 % způsobilých výdajů.

Využijte bonusy pro vybrané kraje, kombinační a další bonusy.

Dotaceplus s Vámi nárok na dotaci prodiskutují, zajistí veškeré podklady a postarají se o bezproblémové čerpání dotace.


Nová zelená úsporám pro bytové domy

Využijte rozsáhlé oblasti podpory pro bytové domy.

Oblasti podpory

Podpora je určena pro instalace realizované od 1.1.2021 ve výši až 60 % způsobilých výdajů.

Využijte bonusy pro vybrané kraje, kombinační a další bonusy.

Dotaceplus s Vámi nárok na dotaci prodiskutují, zajistí veškeré podklady a postarají se o bezproblémové čerpání dotace.


Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

Využijte rozsáhlé oblasti podpory pro nižší příjmové skupiny a domácnosti tvořené výhradně důchodci.

Průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nesmí být vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob bydlících společně se žadatelem – jsou průměrovány (včetně dětí). Automatický nárok mají i domácnosti čerpající příspěvky či doplatek na bydlení.

Oblasti podpory:

  • výměna kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj
  • kotel na biomasu: až 130.000 Kč
  • tepelná čerpadla: až 180.000 Kč
  • plynový kondenzační kotel - v případě plynových kondenzačních kotlů je úhrada způsobilých výdajů garantována pouze v případě, že již byla jejich výměna realizována, příp. byla na jejich pořízení vystavena závazná objednávka v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022: až 100.000 Kč

Podpora je určena pro instalace realizované od 1.1.2021 ve výši až 95 % způsobilých výdajů.

Možnost získat zálohu na investici ve výši minimálně 60 % z dotace. Záloha bude žadateli uvolněna na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem.

Dotaceplus s Vámi nárok na dotaci prodiskutují, zajistí veškeré podklady a postarají se o bezproblémové čerpání dotace.

Kontaktujte nás


 
© 2022 dotaceplus.cz