DOTACE na kotle, kamna a tepelná čerpadla

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu a tepelné čerpadlo.

 • dotaci lze získat i na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo
 • na soustavy lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla
  pro vytápění
 • vztahuje se i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy

Dotace

 • kotel na biomasu vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva: 80.000 Kč
 • kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet: 100.000 Kč
 • lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva: 30.000 Kč
 • lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem: 45.000 Kč
 • tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody: 100.000 Kč
 • tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody: 80.000 Kč
 • tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené
  k FV systému: 140.000 Kč
 • tepelné čerpadlo vzduch-vzduch: 60.000 Kč
 • napojení na soustavu zásobování teplem: 40.000 Kč

Pro domácnosti s nižšími příjmy a domácnosti tvořené výhradně důchodci zajistíme ještě větší dotace v rámci Kotlíkových dotací (až 95% způsobilých výdajů).

Dotaceplus s Vámi nárok na dotaci prodiskutují, zajistí veškeré podklady a postarají se o bezproblémové čerpání dotace.

Kontaktujte nás


 
© 2022 dotaceplus.cz